Þróun byggða í tengslum við strandbúnað

Elvar Traustason

Klukkan 10:00-11:45 – Gullteigur A&B Umsjónarmaður málstofu: Elvar Traustason, sérfræðingur hjá Matís Málstofustjóri: Guðbrandur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Nýlands Hver er framtíðasýn strandbúnaðar á Íslandi? Hvaða hagrænu-, félagslegu- og umhverfisáhrif mun aukinn strandbúnaður á Íslandi hafa ásamt áhrifum á byggðaþróun. Hvernig mun hann þróast og hvernig eru innviðir í stakk búnir til að takast á við meiriháttar […]

Áhrif fiskeldis á samfélag og byggðaþróun

Klukkan 10:55 – Gullteigur A & B Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu Þekkt er og margumrætt að atvinnugreinin fiskeldi hefur áhrif á efnahag og umhverfi. Minna er rætt um áhrif atvinnugreinarinnar á samfélögin þar sem hún byggist upp. Þessi áhrif eru margvísleg og mikilvægt að huga að fjölmörgum þáttum við uppbyggingu alveg nýrrar atvinnugreinar, ekki […]

Efnahagsleg áhrif fiskeldis á Vestfjörðum

Klukkan 11:15 – Gullteigur A & B Magnús Gunnar Erlendsson, Rágjafi hjá KPMG Vöxtur fiskeldis á Vestfjörðum og Austfjörðum hefur verið umtalsverður undanfarin ár og hefur sú þróun haft umtalsverð efnahagsleg áhrif á mannlíf og sveitarfélög. Í erindinu verður farið yfir hver þessi áhrif hafa verið og hver þau gætu orðið í framtíðinni. Enn fremur […]

Áhrif fiskeldis á byggðaþróun í Norður Noregi

Klukkan 10:35 – Gullteigur A & B Gunnar Davíðsson, deildarstjóri Fylkisstjórn Troms og Finnmark Standbyggðir Noregs hafa undanfarna áratugi búið við sömu stöðu og margar sjávarbyggðir á Íslandi, með fólksfækkun, atgerfisflótta og einhæfu atvinnulífi. Fiskveiðar og vinnsla voru undirstöður byggðar ásamt landbúnaði og opinberri starfsemi. Fiskeldi og tengd atvinnustarfsemi hefur gjörbreytt stöðunni og gefið tækifæri […]