Laxalús/ Salmon Lice

Laxalús veldur gríðarlegu tjóni í sjókvíaeldi, og er talin vera annar mesti kostnaðurinn á eftir fóðurkostnaði. Skipta má kostaði við laxalús í tvennt, fyrirbyggjandi aðgerðir og tjón sem hún veldur. Lúsin hefur einnig valdið miklu ímyndatjóni, enda hefur hún mjög slæm áhrif á heilsu fiska sem fellur illa að markmiðum um dýravelferð. Ein stærsta áskorun sjókvíaeldis í dag er baráttan við lúsina og gríðarleg rannsóknar og þróunarvinna á sér stað til að vina bug á þessu vandamáli.

almon lice cause enormous losses in the open sea farming and are the second largest farming cost after feeding. The loss from salmon lice can be divided into two, preventive measures and the damage it causes. The lice have also caused a lot of damage to the image, as it has a very bad effect on the health of fish, which does not fit well with the goals of animal welfare. One of the biggest challenges in open sea farming today is the fight against lice, and a huge amount of research and development work is taking place to overcome this problem.