Framtíðarhorfur fyrir eldi og ræktun á Íslandi

Klukkan 14:00 – 14:50 í Gullteig

Umsjónarmaður: Einar Kristinn Guðfinnsson

Málstofustjóri: Gunnar Þórðarson

Hvert stefnir íslenskt fiskeldi? Hverjar eru áskoranirnar og hvert lítum við til fyrirmynda? Laxeldi er hátæknigrein sem mun þarfnast sérhæfðs starfsfólks með menntun og þekkingu. Hver eru  verða verkefnin, tækifærin og áskoranirnar sem vöxtur í fiskeldi mun hafa í för með sér jafnt á framhalds- og háskólastigi? Hvað er í boði á framhalds og háskólastigi og fyrir starfandi fólk í fiskeldi?  Hver eru áformin um eflingu náms og rannsókna á sviði fiskeldis og þýðing þess að nám og rannsóknir eflist hér innanlands?

Horft er til Íslands sem miðpunkts í framleiðslu sjávarfangs. Hvaða tækifæri felast í virðiskeðju íslensks sjóeldislax? Hvaða tækifæri geta stuðlað að samkeppnisforskoti okkar og hverjar eru áskoranirnar. Getum við heimfært yfirburðastöðu okkar í framleiðslu á hvítfiski yfir á eldisfisk?  Hverjir verða möguleikar okkar á mörkuðum Evrópu fyrir full unnar laxaafurðir í framtíðinni? Um hvað snúast yfirstandandi viðræður um bættan markaðsaðgang fyrir sjávarafurðir þar með talið fiskeldis og hver eru tækifærin?

Erindi þessarar málstofu:

 • Kjarnamarkaðir innan ESB:Viðræður um bættan markaðsaðgang fyrir sjávarafurðir með hliðsjón af hagsmunum sjávarútvegs og fiskeldis.
  Klukkan 15:10 í Gullteig Ingólfur Friðriksson, deildarstjóri EES málefna í Utanríkisráðuneytinu Gert er grein fyrir kröfum Íslands og tækifærum í yfirstandandi viðræðum við ESB um bættan markaðsaðgang fyrir sjávarafurðir inn á kjarnamarkað okkar í Evrópu.
 • Benchmark Genetics
  Framtíaðarsýn fiskeldis á Íslandi Klukkan 15:15 í Gullteig Dr. Jónas Jónasson, framkvæmdastjóri
 • Fish health management in Aquaculture
  Klukkan 14:55 í Gullteig Arnfinn Aunsmo, Consultant/Professor Fish health management requires systematic and structured approach in a company or an industry over time to succeed. The systematic work will give understanding and decision support in spending resources in a best possible way, including handling of risk.  
 • Kjarnamarkaðir innan ESB: Viðræður um bættan markaðsaðgang fyrir sjávarafurðir með hliðsjón af hagsmunum sjávarútvegs og fiskeldis.
  klukkan 15:10 í Gullteig Ingólfur Friðriksson, deildarstjóri EES málefna í Utanríkisráðuneytinu Gert er grein fyrir kröfum Íslands og tækifærum í yfirstandandi viðræðum við ESB um bættan markaðsaðgang fyrir sjávarafurðir inn á kjarnamarkað okkar í Evrópu.
 • Starfsmenntun í fiskeldi á framhaldskólastigi
  Klukkan 14:40 í Gullteig Ólafur Jón Arnbjörnsson, skólameistari Fisktækniskólans Þrátt fyrir ýmsar tilraunir þar að lútandi síðustu áratugina, þá á nám í fiskeldi á framhaldsskólastigi á Íslandi sér frekar stutta sögu.   Erindið fjallar um aðdraganda og uppbyggingu starfstengds náms á sviði fiskeldi á framhaldskólastigi við Fisktækniskóla Íslands.   Hvernig til hefur tekist og hver þróunin gæti […]
 • Mikilvægi menntunar í fiskeldi
  Klukkan 14:25 í Gullteig Hólmfríður Sveinsdóttir, Háskólinn að Hólum Fiskeldi er sú atvinnugrein á Íslandi sem spáð er hvað mestum vexti í útflutningsverðmætum í náinni framtíð. Gert er ráð fyrir tvöföldun í framleiðslumagni í íslensku fiskeldi á næstu fimm árum miðað við núverandi leyfisstöðu sem þýðir að árleg framleiðsla mun fara yfir 100 þúsund tonn […]
 • Tækifæri og áskoranir í virðiskeðju íslenska sjóeldislaxins
  klukkan 14:10 í Gullteig Sigurður Jökull Ólafsson, MSc Til að varpa ljósi á hvernig laxeldisgreininni í sjó geti best háttað starfsemi sinni til langframa, ákvað undirritaður að miða meistararannsókn sína við Háskóla Íslands, að því að greina hvaða tækifæri fælust í virðiskeðju íslensks sjóeldislax. Ítarleg markaðsgreining var framkvæmd, þar sem nær – og fjærumhverfi laxeldisfyrirtækja […]