Nordic Cereals: Valorisation of oat-based side-streams for aquaculture feed

Thursday the 12th of October in Gullteigur at 16:00

Elísabet Eik Guðmundsdóttir, Matís

The Nordic Cereals project aimed to valorise side-streams from processing of oat. Carbohydrate-rich oat fibre was enzymatically treated to degrade complex carbohydrates and release simple sugars. The sugar rich supernatant was used as a culture medium for yeast Single Cell Protein. The SCP was evaluated as a feed additive for aquaculture in a growth trial where the effects on fish growth, fish gut microbiome and fish meat were assessed.

Nordic Cereals verkefnið miðaði að því að auka virði hliðarafurða úr hafravinnslu. Kolvetnaríkar hafratrefjar voru meðhöndlaðar með ensímum til að brjóta niður flókin kolvetni og gera einfaldar sykrur aðgengilegar. Sykurríkt flotið var notað sem æti fyrir einfrumuprótín eða sveppi. Einfrumuprótínið var prófað sem fóðurbætir í fiskeldi og áhrif hans á vöxt fiska, þarmaflóru þeirra og fiskafurðina sjálfa voru metin.